10.3. Како да извлачите белешке из књига?

Када читате уџбеник, нормална ствар је да после једног или два читања почнете да извлачите белешке из текстова. Ово су нека од правила којих се морате држати приликом извлачења белешки:
1.    Читајте онолико колико можете разумети. Ако приметите да вам опада концентрација, одложите књигу на неко време, одморите и освежите се. Касније се вратите читању.
2.    Не извлачите белешке одмах током првог читања. Такође, немојте записивати оно што не схватате. Ако будете записивали упоредо са првим читањем, то ће углавном значити писање без разумевања и са превише информација.
3.    Када завршите са првим читањем, обележите и лоцирајте најважније идеје, поруке, наслове и поднаслове.
4.    После лоцирања најважнијих идеја и закључака, одложите књигу за тренутак и покушајте да парафразирате те информације. Белешке можете уносити на основу вашег парафразирања.
5.    Немојте преписивати делове лекције које читате. Узмите само онолико детаља колико је потребно да разумете материју.
6.    Када вадите белешке, користите више извора. Наравно немојте претерати са мноштвом материјала, који вас може успорити и збунити. Добар начин је да прво одаберете главни извор белешки, концептуално добар, извучете белешке из њега, направите главни костур, а онда на њега додате информације из других извора.
7.    Након завршетка записивања белешки извршите њихово поређење са текстом лекције, прочитајте их још једном, извршите анализу текста белешки (запитајте се да ли је све што сте записали јасно и разумљиво).

Савети за обележавање текста приликом читања

Обележавање текста приликом читања је важан део ваше стратегије учења. Оно вам помаже за једноставнији преглед градива, омогућава да правите квалитетне белешке, тезе и олакшава усвајање градива.
Ово су неки од савета који вам могу помоћи да на квалитетан начин обележавате приликом читања:
1.    Пре него што приступите означавању текста, обавезно прочитајте цело поглавље или унапред одређени део текста. На овај начин стичете увид у развој идеје, а у неким лекцијама се налазе и делови у којима аутор сам сажима и реинтерпретира идеје или концепте.
2.    На маргинама бројевима означите важне делове текста (дефиниције, концепте, идеје, итд). Обележите најважније чињенице, примере који олакшавају разумевање, дефиниције и мање познате и непознате речи. Ако је могуће, на маргинама или између пасуса упишите парафразе, питања и сажетке.
3.    Текст означавајте подвлачењем или бојењем посебним маркерима. Маркирање текста може вам бити од велике помоћи, посебно када треба да се вратите његовим важним и занимљивим деловима.
4.    Приликом маркирања не користите много боја. Резултат великог броја боја може бити превише ишарана и хаотична страница на којој нећете моћи да се снађете.
5.    Не маркирајте текст приликом првог читања. Прочитајте га до краја, па онда донесите одлуку који су његови најважнији делови, речи, дефиниције.
6.    Уместо подвлачења и бојења речи у тексту, ефикасније је да стављате вертикалне линије или узвичнике поред важнијих редова текста. Приликом наредног читања текста имаћете јасан преглед тачака које су важне за ту лекцију, а и страница неће бити ишарана.
7.    Користите сопствене речи за кратке белешке када интерпретирате идеју уместо речи аутора. Изражавање властитим речима тера вас на дубље размишљање о идеји и доводи до њеног потпуног схватања.
8.    Напомене можете да пишете или на маргинама текста или на посебном папиру. Врло је важно да оне буду кратке и јасне. То ће вам касије омогућити ефикаснији преглед материјала и његово понављање. Напомене немојте оптерећивати многобројним детаљима којима једна лекција или текст може обиловати. Покушајте издвојити важно и оно што за разумевање текста има смисла. Циљ је да направите синтезу информација у разумљиву целину коју ћете лако моћи запамтити.

Comments