10.2. Примените SQ3R методу читања

Назив SQ3R метода долази од почетних слова енглеских речи:
•    Survey (прегледати)
•    Question (питати)
•    Read (читати)
•    Replay (рећи наглас)
•    Review (поново прегледати).
Из овог следи да процес читања лекције или градива можете поделити у пет фаза:
1. Прегледајте област или текст
Ова фаза подразумева да пре читања направите брзи преглед наслова заглавља, поднаслова, наслова слика, табела, дијаграма, да летимично пређете преко питања за проверу знања, ако постоје.
Проверите да ли постоје упутства за учење текста. Ако постоје, прегледајте их.
Добро је прегледати уводне и закључне параграфе као и резиме градива.
2. Формулишите питања
Још током првог прегледа градива треба да формулишете питања. Можете нпр. наслове и поднаслове одмах трансформисати у питања. Кроз питања ћете се подсетити шта је професор рекао о тексту који треба да прочитате.
Поставите питања себи шта све од раније знате о теми коју учите, кроз претходна предавања, читање додатне литературе, похађања семинара, курсева или коришћењем информација са Интернета.
3. Крените на читање градива
Трећа фаза јесте сам процес читања. Почните да читате материју. Приликом читања обратите пажњу на подвучене, подебљане или на други начин истакнуте делове текста.
Поново прочитајте наслове слика, дијаграма, шема.
Када налетите на теже делове текста, смањите вашу брзину читања. Простудирајте их, изанализирајте. Тек кад их скроз растумачите, пређите на следећу лекцију.
Означите важне делове текста маркером. Затим се вратите на питања које сте формулисали у другој фази и покушајте на њих одговорити.
4. Препричајте текст који сте завршили
Након завршетка лекције покушајте да је препричате.
Гласно постављајте питања у вези са текстом који препричавате и наглас одговарајте својим речима на ова питања.
Током препричавања правите нове белешке својим речима.
Осим гласног препричавања лекције можете користити и шапутање, али је први начин много бољи и ефикаснији. Гласно препричавање текста има своје предности, јер на визуелно усвојене информације додајете и звучну слику и изграђујете сопствени речник и вештину излагања.
5. Поновно прегледајте и размотрите материју
То је пета, последња фаза у процесу читања. Она значи да се враћате материјалу који сте већ обрадили. Односи се на то да материјал поново прегледате, понављате и разматрате. Редовно понављање пружа могућност да размишљате
о садржају, концептима и идејама градива на нови начин.
Понављањем ћете освежити памћење, добити нове идеје и мисли које ћете на време сместити на одговарајућа места.
Ова фаза ће вам много значити када дође време коначног спремања испита јер ћете раније открити евентуалне пропусте у учењу, консолидовати информације, преформулисати своје закључке и идеје о градиву па нећете губити драгоцено време неколико дана пред полагање када је испитна нервоза највећа.

Comments