10.1. Пет фаза процеса читања градива

1. Прегледајте поглавље
Прочитајте уводно поглавље, наслове и поднаслове, као и сажетак задњег поглавља. Прегледајте све дијаграме, графиконе, таблице и фусноте. Све то ће вам одузети свега пола сата, сат.
На овај начин ћете стећи увид у срж и главне одреднице текста које се налазе у поглављу. То ће вам помоћи да се лакше укључите у учење и извршавање постављеног задатка.
2. Поставите питања
Претворите сваки наслов у питање. На пример, наслов „Основни аспекти предузетништва” може постати „Шта су основни аспекти предузетништва?”
Постављањем питања пре почетка активног учења сачуваћете снагу за касније меморисање важних информација.
3. Читајте текст тако да бисте добили одговор на питања
Прочитајте текст имајући на уму питање које сте поставили када сте прочитали наслов поглавља. То ће вас усмерити и натерати да пронађете главну идеју као и да одаберете оно што је најважније.
4. Означите и подвуците
Након читања кратког поглавља, вратите се и подвуците речи (не целе реченице) које дају одговор на питање које сте поставили. Читање с подвлачењем свега и свачега доводи до збрке, конфузије. Предност подвлачења и означавања само онога што је важно за добијање одговора на постављено питање је у томе да смањује количину текста који треба да поновите и меморишете.
5. Поновите
На крају одломка подсетите се на питање које сте себи поставили из наслова и пробајте дати одговор на њега. То ће вас натерати да проверите све што сте научили у прочитаном одломку пре него што пређете на следећи. Понављањем ћете видети да ли заиста разумете то што сте прочитали. Наставите тај процес, одломак по одломак, кроз цело поглавље.

Comments