08.08. Паретов принцип 80:20 у учењу

Често ћете се наћи у ситуацији да проводите превише времена у учењу, обављајући притом ствари од мање важности.
Свакодневно се упуштате у активности које вам саме долазе, а притом се никад не запитате: „Да ли чиним праву ствар?” Или: „Да ли обављам задатке са мање ефикасности?”
Уколико не водите рачуна о овоме, наћи ћете се у ситуацији како обављате пуно послова, бићете растргнути између њих, никада нећете имати довољно времена, бићете исцрпљени, а прави резултати ће изостати.
Италијански економиста Вилфредо Парето је 1906. године направио математичку формулу која описује неједнаку дистрибуцију богатства у његовој земљи, посматрајући како 20% људи поседује 80% богатства.
Др. Џозеф М. Јуран препознао је универзални принцип и применио га на различита подручја па самим тим и на учење. Резултати су били универзални у свим животним областима. Назвао га је 80/20 закон (“Vital few and trivial many” - Мноштво неважних, а мало важних ствари).
80/20 закон значи да је 20% узрока одговорно за 80% резултата. Мањи део узрока, инпута или напора доводи до највећег дела последица, аутпута или резултата.
Паретов принцип у учењу значи да 20% активности у учењу доноси 80% успеха. 80% резултата у учењу долази од 20% уложеног напора. 80% вредности коју реализујете у учењу, остварите за само 20% проведеног времена.
Из свега тога следи да је велики део ваших напора у учењу (80% - четири петине) у највећој мери небитан и ирелевантан. Ако будете поштовали Паретов принцип, овакве ситуације ћете ограничити на најмању могућу меру.
Ми смо учени и васпитавани да размишљамо линеарно, на начин да сваки узрок има своју очекивану последицу, да постоје „уходани” односи, стабилни животни услови, предвидиви исходи итд. Међутим, проблем је у томе што реалан свет није такав. Реалан свет је подложан низу утицаја у коме су узроци и последице замагљени, у коме је равнотежа илузија, а неравнотежа стварност, у коме постоји јасан тренд непредвидивих догађаја.
Принцип 80/20 је најкориснији када можете да утврдите те силе које се налазе испод површине како бисте могли да прекинете негативне утицаје и дате снажан подстицај позитивним снагама.
Из деловања Паретовог принципа требало би извући следеће закључке:
  • » Вреднујте и унапређујте изузетну продуктивност уместо да подижете просечну продуктивност.
  • » Тражите „пречице” уместо да „трчите трку до краја”.
  • » Будите селективни, а не свеобухватни.
  • » Тежите савршенству у одабраним стварима, а не солидности у свим стварима.
  • » У свакој области живота покушајте да откријете којих 20% активности доноси 80% резултата.
  • » Поставите мањи број вредних циљева у којима ће Принцип 80/20 радити за вас, а не против вас.
Један од парадокса на које указује Принцип 80/20 је да је боље бити вешт и интелигентан на правом месту у право време, него бити вредан све време и на сваком месту.
Паретов принцип је ефикасан алат који би требало да се користи као дневни подсетник да бисте усмерили 80% времена и енергије на 20% учења, који је стварно важан део.
Немојте само учити и радити. Учите и радите паметно на правим стварима.
Comments