08.02. Пет најважнијих принципа управљања временом у учењу

Пред вама се налазе основни принципи организације времена који се могу применити како у учењу, тако и у другим животним областима:
1.    Припрема је основни елемент управљања временом. У фази припреме се дефинише план учења и прави распоред активности. Планом учења распоређујете своје дневне обавезе око учења са осталим обавезама. Врло је важно да током креирања плана предвидите и свакодневне мале паузе, прекиде, кризе и одгађања. Покушајте направити и распоред за породицу, пријатеље, спорт, изласке... Запамтите: сваки минут потрошен на припрему вишеструко се враћа касније кроз ефекте и резултате учења.
2.    Други принцип управљања временом у учењу јесте формулисање циља учења. Иако је постављени циљ наш највећи покретач, највећи број ученика и студената нема постављен циљ учења. Нужно је да поставите циљ који ће Вас подстицати. Да ли је то положен испит, оцена на испиту, положен колоквијум... Тај циљ морате дубоко у себи осетити, мора Вас понети. Свим својим бићем, свом својом делатношћу, знањем, страшћу, интелигенцијом, осећањима морате се посветити достизању себи постављеног циља.
3.    Трећи принцип управљања временом у учењу је разлагање задатака на мање комаде. Разбијањем великог задатка у серију мањих и израдом распореда времена за сваки корак можете направити готово све што замислите уз пуно мање стреса и нервирања, него када покушавате завршити све одједном.
4.    Следећи принцип јесте одређивање приоритета задацима. Врло је важно да доделите приоритете задацима. Прво, направите листу најважнијих задатака у току дана, затим листу средње битних задатака које треба да обавите у току дана и листу задатака које ћете урадити ако вам остане слободног времена. На тај начин ћете знати на шта да се усредсредите највише, а за остало, ако стигнете - одлично, ако не - биће времена.
5.    Пети принцип подразумева да најтеже и најзахтевније ствари треба радити када сте најпродуктивнији и најконцентрисанији. Тиме ћете осигурати да најкомпликованије и најсложеније ствари завршавате док сте свежи, орни, одморни и пуни енергије. Овај принцип ће вам значајно помоћи и касније у току каријере, јер ћете га моћи применити и на ваш посао.

Comments