08.01. Увод

За велике успехе у учењу, као и у животу, потребно је време. Време је ограничени ресурс и веома је важно да знате како да њиме ефикасно управљате.
У овим турбулентним временима нико не може да очекује да ће остварити спектакуларне резултате у учењу ако не уме да поштује време, и то не само да га поштује, већ и да са њим врло обазриво и рационално поступа. Наиме, задаци се данас свакодневно повећавају, стално пристижу нове информације, обавезе стижу једна другу, тако да се често дешава да време предвиђено за слободне активности - користите за обављање школских задатака. То врло често резултира стресом који може угрозити физичко и ментално здравље. Успех у школи и факултету као и квалитет живота зависи од тога како управљате расположивим временом.
Губљење времена је најскупља навика од свих које студент или ученик може да има у свом учењу. Једноставно речено, ако траћите своје време на бескорисне ствари, нећете остварити успех.
Студенти и ученици у данашње време не знају да ефикасно управљају својим временом, а то их спречава да максимално ефикасно искористе своје капацитете.
Да бисте уклопили своје планиране активности у време које вам је на располагању, морате да контролишете свој радни дан, а не да радни дан контролише вас.
Временом се може управљати ако се сви послови обављају онда када су испланирани и ако им се посвећује онолико времена, колико је планирано.
Управљање временом полази од планирања задатака, утврђивања приоритета, планирања и дистрибуције времена. Оно осигурава да се бавите правим активностима, задацима, кључним проблемима.
Такође, трошење времена морате стално анализирати. Анализом трошења времена можете сазнати које су активности продуктивне, а које нису, колико времена изгубите у току дана за рутинске послове, колико времена утрошите за развојне и креативне послове, колико је још задатака остало и сл.
Сам проблем управљања временом у учењу биће вам јаснији преко следеће шеме:
Прва шема говори о томе да ли имате постављене циљеве учења као и да ли их постижете.
У другој се мисли на план учења, да ли сте га направили, да ли га се придржавате.
Трећа говори о вештини управљања приоритетима у учењу (важним стварима које треба да обавите).
Четврта у први план истиче вашу спремност да промените све оно што не ваља у вашем управљању временом у учењу.
Comments