07.2. Шест елемената који ће помоћи да научите нешто боље

Постоје бројни разлози због чега нешто учите брже и боље и можете да га се сетите након дужег временског периода:
1.    Посвећујете велику пажњу процесу учења. То значи да ће свака лекција, поглавље коме посветите значајну пажњу приликом учења, бити брже и лакше запамћени у односу да само површно прелазите преко лекције.
2.    Понављате довољан број пута лекцију коју сте прешли. Понављање је мајка учења. Ако током учења одређену информацију или лекцију поновите неколико пута, присећање на њу ће бити знатно олакшано.
3.    Научене лекције повезујте са претходним чињеницама којима сте овладали. Свака информација коју током понављања повезујете са већ постојећим знањем остаје дуже урезана у меморију.
4.    Добро организујте информације. Овде се мисли да ако информације и податке које приликом учења научите, организујете у одређене категорије и према правим критеријумима, да ће оне бити боље запамћене од оних информација које уопште нису организоване.
5.    Користите оптималне временске размаке између понављања. Наиме, постоје одређени временски размаци у којима треба одређене информације да поновите, како бисте их се могли присетити и након дужег времена.
6.    Добро издвајате кључне речи. Мисли се на речи или фразе које се разликују од остатка текста. Њиховом добром организацијом, правовременим вађењем у радну свеску, брже ћете их запамтити и дуже сећати. Ако кључне речи обележавате у тексту, врло је је важно да их учините другачијима – коришћењем маркера ако читате уџбеник или подебљавањем, искошавањем, подвлачењем речи (фонтова) ако седите и читате за рачунаром.
Comments