07.1. Добре карактеристике које треба поседовати за ефикасно учење

Под ефикасним учењем се подразумева оно учење које води дугорочном складиштењу информација, њиховом повезивању са претходним искуством као и са проблемима који се уз помоћ њих могу решити. Под ефикасним учењем се подразумева и провера знања која треба да буде усмерена на способност анализе и синтезе градива, а не само на пуку репродукцију.
Да бисте били успешни и ефикасни у процесу учења потребно је да покушате развити следеће карактеристике:
1. Преузимање одговорности
Одговорност у овом смислу речи значи да умете да препознате чињеницу да је за успех потребно донети одлуке о властитим приоритетима, времену и средствима.
2. Фокусирање на властите вредности и принципе
Ово значи да не треба да дозволите да било ко, био то пријатељ, рођак, познаник управља вашим мишљењем о томе што је за вас важно.
3. Одређивање приоритета
То подразумева да следите приоритете које сте сами поставили и стремите циљевима које сте зацртали као и да не допуштате да вас други људи или интереси ометају у томе.
4. Менталитет победника
Увек размишљајте оптимистично, победнички. То је прва фаза у процесу успешног учења. Оцена, тј. положени испит је друга фаза ваше победе.
5. Разумевање других
Када имате неки проблем са професором или колегом, покушајте да се ставите у њихову кожу. Сагледавајте чињенице из угла других људи. То је начин да вас схвате, али и да ви будете схваћени.
6. Тражење решења за проблеме
Ако, на пример, не разумете материју коју учите, немојте је само још једампут прочитати. Не помишљајте на одустајање. Покушајте са нечим другим, новим. Увек можете да се консултујете са професором, ментором, асистентом, пријатељем, колегом, да направите групу за учење и покушате заједно да решите проблем...
7. Стремљење увек нечем новом
Настојте увек пред себе постављати нове изазове, задатке, активности. То ће вам омогућити стално учење, стицање нових знања и развој ваше личности.

Comments