05.3. Зашто да користите стратегију размишљања наглас?

Зашто да користите стратегију размишљања наглас?
Учење можете остварити читањем, цртањем табела, шема или дијаграма, слушањем, коришћењем покрета, слушањем аудио записа, разговором са другим особама, али и разговором са самим собом.
Многи студенти и ученици воле да о неким стварима дискутују са другом особом или групом људи, да би били сигурни да су их други разумели, али и са самим собом да би се уверили да су ствар разумели и запамтили.
Гласно размишљање, тј. говор самом себи представља корисну алатку у учењу и представља одраз ангажовања мозга на више нивоа.
Тај стил учења може бити веома ефикасан. У учењу ћете користити више чула и искустава што отвара већи број могућности и одговара успешнијем учењу.
Гласно размишљање и говор код учења можете користити у следећим ситуацијама:
  • » када треба да одржите усмену презентацију
  • » када треба да запамтите нове речи њиховим гласним понављањем
  • » када треба да уредите текст његовим гласним читањем
  • » када треба да решите неке математичке или техничке проблеме
  • » када желите да дате значај појединим деловима текста тако што ћете га звучније или драматичније изговарати
Говор самом себи као и метода гласног размишљања је део учења који је веома користан и који не би требало да изоставите.
Comments