05.2. Како да примените стратегију активног учења?

Најбоље резултате у учењу можете постићи коришћењем стратегије активног учења. То је учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију.
Како да спроведете активно учење?
Тако што ћете процес учења поделити у пет фаза: претходни преглед градива, постављање питања, читање, репродуковање и завршни преглед градива.
1. Претходни преглед књиге
Претходним прегледом градива стичете увид у то шта ћете учити, тј. добијате увид у смисаону целину градива. Прелиставањем и прегледањем садржаја неке књиге, њеног предговора, наслова, поднаслова, табела и дијаграма, можете закључити каква је општа концепција и структура књиге. На тај начин увиђате које су теоријске поставке аутора и како он наглашава поједине проблеме.
У овој фази је потребно да обратите пажњу на сва истакнута места у тексту: речи које су болдиране, речи обележене косим словима, разна набрајања која су означена бројевима или словима. Треба и да прочитате првих неколико реченица сваког поглавља јер се често у њима излаже основни концепт целог поглавља као и редослед којим ће материја бити излагана. У овој фази учења „прелећете” текст, површно га читате, тражите кључне речи и појмове у тексту.
На тај начин се упознајете са градивом, вршите његову селекцију, сазнајете на шта треба обратити пажњу, процењујете потребно време за учење. На основу свега тога - бићете у стању да креирате и испланирате ток учења.
2. Постављање питања
Друга фаза јесте фаза постављања питања. Надовезује се на прву. У првој фази сте уочили наслове и поднаслове, значајне ствари у тексту.
На основу тога можете да почнете са постављањем питања, као што су, на пример: О чему се говори у овом поглављу? Да ли вам је та тема већ позната? Са ког је аспекта је писац књиге обрадио ову тематику? На које ствари је аутор обратио већу пажњу, а на које мању? Врло је важно да креирате што разноврснија питања да бисте могли да сагледате лекције из различитих углова.
Добро је и да имате што веће предзнање из области коју учите. У том случају ћете моћи да поставите више бољих и конкретнијих питања.
3. Читање градива
Ради се о трећем кораку у процесу успешног учења. У овој фази треба да настојите да током читања пронађете одговоре на питања из друге фазе.
Приликом читања градива налетећете ма мноштво непознатих и нејасних термина. Овакве појмове треба да потражите и проверите у речницима и енциклопедијама.
Посебну пажњу треба да обратите на табеле, дијаграме, шеме, слике, скице. Сви ови прикази помажу у лакшем разумевању текста.
У овој фази треба да спроведете и процес подвлачења градива, али никако при првом читању. Подвлачење је корисно тек у другом читању, тј. када сте у стању да разликујете важно од неважног.
Користите маркер приликом означавања и подвлачења. Битно је да маркирате само главне идеје, стручне термине и неке важније детаље јер ако подвучете цео текст, то ће бити прилично нејасно и непрегледно. Можете користити и више боја, с тим да свакој одредите одређено значење.
4. Репродуковање градива
Репродуковање подразумева понављање и преслишавање градива. Ово је често и најважнија фаза активног учења. Она нас штити од лажне слике да нешто знамо. Тек приликом фазе преслишавања, можемо закључити колико смо нешто схватили, разумели... Често се дешава да смо нешто са пажњом и разумевањем прешли, прочитали, да нам се чини јасним. Међутим, када треба да га препричамо, настаје проблем.
Најбоље резултате у репродуковању градива постићи ћете ако понављате градиво својим речима. Добро је и да организација излагања буде другачија него што је то у уџбенику.
Понављати градиво можете путем гласног преслишавања или у себи, можете цртати скицу структуре лекције или поновити па направити резиме тј. основне закључке које можете извући из текста.
Што вам је градиво које учите сложеније и теже, процес преслишавања треба почети касније, после неколико читања, када сте у потпуности схватили смисао.
Током ове фазе добро је и да се уживите у испит, замислите могуће ситуације, могућа питања професора и да покушате да одговорите на њих.
5. Завршни преглед градива
Пета фаза је фаза репонављања. Значајна је да не бисте заборавили градиво. Састоји се углавном од поновног преслишавања мада је карактерише и поновно читање. У овој фази се може десити и да откријете неке ствари које у претхоном читању нисте успели да уочите.
Битно за фазу завршног прегледа је и то да се дуже задржите на теже схватљивим лекцијама, на оним тачкама са којима сте имали проблема у првом читању и да их у потпуности и до краја савладате.

Comments