05.1. Осам апсолутно необоривих стратегија учења

Стратегије учења су начини којима управљате својим учењем, а базирају се на познавању личних особина и способности, знању о образовним задацима које морате извршити, вештинама стицања, повезивања и примене нових знања, нужном предзнању и познавању сврсисходности и корисне вредности новог знања.
Да бисте постигли успех у учењу, препоручљиво је да развијате и примењујете стратегије које могу да од вас направе успешног ученика.
Ево осам стратегија које је добро да искористите у процесу учења:
1. Развијте навику учења
Врло је битно да направити временски план за учење који укључује ваше време за учење као и градиво које сте планирали да учите у одређеним терминима. Препорука је да код прављења плана почнете са лакшим градивом јер ћете преласком оваквог градива изградити самопоуздање.
Требало би да настојите да чак и најједноставније градиво упростите, доведете до елемената и одатле почнете са учењем.
Понављање градива треба да вршите све док њиме у потпуности не овладате и док не постигнете ситауацију да га без проблема и са разумевањем можете репродуковати.
2. Примењујте активно учење
Учењу се морате посветити, а делове материје коју учите не треба да остављате неразјашњеним.
Треба да покушавате са проналаском објашњења до разумевања, понекад учећи и на грешкама.
У покушајима разумевања градива добро је да пронађете примере из стварног света или потражите демонстрацију идеја које не разумете.
Од професора тражите сажетке предавања или информације о томе како да дођете до других извора истих или сличних информација.
3. Користите све способности у учењу
Конструисање или моделирање може бити од велике користи током учења. Кад год је могуће, користите стварне, конкретне објекте као средства за учење. Употребљавајте руке за конструисање и објашњавање као и тело за изражавање.
4. Сажимајте градиво писањем
Једна од добрих стратегија учења јесте да сажимате градиво писањем. У процесу савладавања градива разрађујте структуру материје тако што ћете, када правите тезе, наводити примере.
Кад год је могуће, користите слике и друге визуелне приказе за илустрацију одређених делова градива.
О својим забелешкама разговарајте са другим особама које спремају исто градиво.
5. Организујте и систематизујте информације кроз израду концепата
Израда концепта или концепт мапе градива помоћи ће вам у активнијем укључивању у оно што желите научити.
6. Употребљавајте технологије
За ефикасно учење можете користити различите технологије. Мултимедијалне технологије можете успешно користити да прикупите и организујете информације из више извора. Рачунарске симулације, чак и игрице, могу вам помоћи у препознавању сложених слика или система или у опонашању ситуација и односа из стварног света.
7. Припремите испитна питања
Током учења и понављања градива треба да припремате претпостављена испитна питања и да о њима расправљате са колегама или ментором. На овако направљена питања увежбавајте писмено и усмено одговарање.
Корисно је да покушате да призовете атмосферу и ситуације са претходних писмених испита.
8. Обезбедите себи ментора
Саветник на факултету, наставник или ментор могу вам значајно помоћи у процесу учења.
Добар ментор:
  • » вам помаже у развоју стратегија које одговарају вашој личности, вашим склоностима и интересима,
  • » вам помаже у стварању групе за учење која има заједничке циљеве и која развија своје механизме провере напредовања у учењу,
  • » вас подсећа на ваше обавезе,
  • » вас охрабрује и мотивише, прати ваше напредовање и процењује вредност резултата учења.
Пре учења обавезно обезбедите контакт и сарадњу са оваквом особом.

Comments