04.4. Откријте како да учите помоћу комбиноване методе

Друга често коришћена метода учења јесте комбинована метода. Доста је слична партитативној. Кључна разлика је у другој фази.
Састоји се од три корака:
1.    Као прво, пажљиво прочитајте текст у целини. Затим, анализирајте цртеже, дијаграме, шеме, слике и табеле. Подвуците непознате речи и потражите њихово значење.
2.    Поделите текст на делове и логичке целине (може као и код партитативне по поднасловима).
Прочитајте први део текста са намером да га научите. У том делу подвуците оно што је важно. У себи поновите научено.
Када сте научили овај део, његову суштину изразите у виду теза, а затим пређите на други део и обрадите га на исти начин. Када обрадите и други део, повежите га са првим.
Поновите заједно први и други део као целину. Затим обрадите трећи део, поновите га заједно са првим и другим делом као целину. Тако наставите до краја, док не научите све делове књиге. Значи, број пређених лекција се увећава сваким даном, али не на уштрб заборављања претходно научених и обрађених лекција.
3. Погледајте своје тезе (за сваки део) и покушајте да још једном поновите читаво градиво. Уџбеник користите само ако вам нешто није јасно и ако неке делове градива нисте добро запамтили.
Као и код партитативне методе, формулишите питања која би вам могао поставити професор и која вас посебно интересују у вези са градивом.

Comments