04.3. Учите помоћу партитативне методе.Лако и брзо

Једна од често коришћених стратегија учења је и партитативна метода.
Састоји се од шест фаза:
1. Прегледајте текст који треба да учите у целини да бисте уочили која питања се у њему обрађују. У свесци забележите поднаслове, погледајте слике, цртеже, графиконе, табеле, прочитајте закључке иза појединих делова текста. Текст у овој фази не треба да читате у целини.
2. Покушајте да формулишете поднаслове градива у виду питања.
3. Поделите градиво у делове, логичке целине (на пример према поднасловима или другим критеријумима).
4. Прочитајте први део текста са намером да га научите. Подвуците непознате речи и потражите њихово тумачење у речнику.
5. Затворите књигу и покушајте у себи да поновите градиво, тј. преслишајте се. Одговорите на питања из друге фазе која се односе на овај део градива. Уколико не успете после првог читања да поновите пређено, прочитајте тај део поново са намером да га научите, а затим се преслишајте.
Када сте савладао тај део, покушајте писмено, у виду теза, сижеа, резимеа да опишете суштину тог дела текста.
Затим, креирајте листу питања која би могао питати професор или која вас занимају у вези са градивом, а на њих нема одговора у уџбенику или књизи. Затим, на исти начин, научите остале делове текста.
6. Када сте све делове добро научили, погледајте тезе још једном, склоните их, затворите књигу и у себи препричајте лекције и градиво у целини.
Ако не можете то да урадите до краја са успехом, послужите се књигом или тезама да бисте се подсетили оног што нисте добро запамтили или разумели.

Comments