04.1. Како да учите помоћу ЧПЧППметоде?

Пред вама се налази један од могућих начина рационалног проучавања градива, такозвана ЧПЧПП метода учења настала по првим словима речи:
Ч - Читати површно пре потпуног концентрисања.
П - Питати се који је део градива важан.
Ч - Читати свесно и памтити.
П - Памтити прочитано препричавањем или бележењем.
П - Понављање запамћеног након неколико сати или дана.
1. Читајте површно пре потпуног концентрисања на градиво
Поента површног читања је да добијете најбољи могући преглед градива пре преласка на детаље.
 • » Како да добијете потпуни преглед материје коју треба да научите?
 • » Погледајте ако постоји списак најчешће коришћених речи и израза. Обично се налази на крају књиге.
 • » Прочитајте предговор и сазнајте зашто је књига написана, шта је аутор желео да каже.
 • » На крају сваког поглавља често је дат резиме. Тај сиже је корисно да прочитате у овој фази.
 • » Ако вам све ово није довољно, „прелетите” градиво. Прочитајте и поднаслове и понеку реченицу. Ако су присутни дијаграми, шеме, табеле или слике, добро их погледајте. Они често садрже важне и сажете информације.
2. Питајте се који је део градива је важан
Овде користите питања типа: ко, како, где, шта, када, зашто и сл. На овај начин ћете се: » Много боље сећати информација и чињеница које сте научили када сте одговорили на неко питање, него оних које сте научили напамет. » Лакше мотивисати јер ћете постављањем питања открити сопствено незнање или слабост.
3. Читајте свесно и памтите
У трећој фази обављате следеће активности:
 • » Концентришете се. Обе ноге су вам на поду, користите тврду столицу, читате што брже можете.
 • » Проналазите главне идеје и мисли. То је први ниво вашег читања градива.
 • » Подвлачите и означавате најбитније ствари у вези са лекцијом. Најчешће се користи маркер којим се текст једноставно истиче. Подвлачите следеће ствари: оно што је потребно да запамтите, тј. оно што је ново. Не подвлачите оно што већ знате, подвлачите оно што при понављању желите уочити на први поглед. Битно је да не подвлачите више од онога што је стварно потребно.
 • » Активно читајте. Размишљате, разјашњавате, разумите, памтите прочитано.
 • » Обраћајте пажњу на табеле, графичке приказе, слике. Поменути елементи често приказују много више од онога што речима можете исказати.
4. Памтите прочитано препричавањем сопственим речима или бележењем
Овде можете да користите две стратегије памћења градива:
 • » Памћење понављањем сопственим речима. Када сте готови са читањем, подигните поглед са књиге и препричајте својим речима шта је аутор књиге желео рећи. Понављање сопственим речима побољшава степен памћења. Учењем напамет градиво се брзо заборавља.
 • » Памћење писањем забелешки са стране. Бележите сопствене утиске, размишљања, примедбе о главним идејама на ивици странице. Гласно изговарајте те ваше мисли.
5. Понављајте запамћено након неколико сати или дана
Сваког пута кад нешто научите, требало би то одмах проверити и утврдити. Тако ћете спречити да пређено градиво заборавите истог дана. Затим могу да уследе даља понављања. Једна од препорука да бисте спречили заборављање је да после првог понављања истог дана, следеће буде после два дана, па наредно после осам дана. И завршно након 30 дана. Тиме ћете у потпуности запамтити пређено градиво.

Comments