03.3. Четири стила учења према Ханију и Мамфорду

Постоји слична класификација стилова учења коју су дали Хани и Мамфорд. Они разликују четири типа:
1. Активиста
Ако сте активиста, онда уживате да будете у центру пажње. Бацате се са пуно ентузијазма на практичне активности. Чим неку активност завршите, имате жељу да одмах пређете на нову, без жеље да станете и сагледате шта је урађено, тј. шта сте ново научили.
Највише вам одговара учење које садржи следеће методе: обука, пројекти, играње улога, учење у природи.
2. Ревизор
Најбоље учите када седите негде позади и посматрате ствари из различитих углова пре него што донесете неки закључак. Волите „натенане” да анализирате шта сте ново научили пре него што почнете да то примењујете у пракси.
Највише вам одговара учење које садржи следеће методе: групне дискусије, повратне информације, менторски рад, посматрање, филм и видео.
3. Теоретичар
Ако сте теоретичар, онда вас краси то да волите да учите помоћу питања и да стално проналазите логику из претпоставки и концепата. Цените када имате интелектуални изазов. Имате логичан, рационалан приступ и тежите да будете објективни.
Највише вам одговара учење које подразумева следеће методе: истраживање, читање, учење на даљину, додатно образовање, учење у класичним учионицама, предавање, питања и одговори.
4. Прагматичар
Као прагматичар, ви стално тражите везу између учења и практичне примене тог знања. Волите да експериментишете идејама: Да ли и како оне функционишу у пракси?
Највише вам одговара учење које укључује следеће методе: менторски рад, решавање студија случајева, постављање циљева, креирање тока учења на флип чарту…

Тест одређивања стила учења

(Извор: Хани & Мамфорд у: „Стилови учења”)
Поступак:
  • » изаберите 25 од понуђених 40 одговора које највише осликавају вашу личност
  • » забележите све бројеве
1.    Волим да причам са другим људима о томе како ствари треба да се ураде.
2.    Понекад посматрам активности других људи.
3.    Волим да читам и да на тај начин учим.
4.    У потпуности се предајем новим изазовним и практичним активностима.
5.    Волим да експериментишем када треба да извршим задатак.
6.    Потребно ми је време како би се навикао на нове идеје.
7.    Учење помоћу филмова и видеа помаже ми да боље разумем градиво.
8.    Волим дефинисане пројекте у којима могу одмах да почнем са радом.
9.    Одговара ми учење помоћу метода учења на даљину или е-учења.
10.    Уживам у вођењу других кроз пројекат (менторски рад).
11.    Често могу да предвидим резултат.
12.    Испитујем и истражујем логику која стоји иза претпоставки.
13.    Проналазим да је дискусија најбољи начин за учење.
14.    Поредим своја решења са решењима других људи или ситуацијама.
15.    Могућност да се постави питање је јако битно за мене приликом учења.
16.    Учење напољу и тренинг су веома интересантни.
17.    Распитујем се за скоро све.
18.    Волим обуку на послу.
19.    Често истражујем питања и разне теме.
20.    Волим да анализирам ситуацију пре почетка.
21.    Волим да учим у класично постављеним курсевима.
22.    Волим да учим кроз стварања и визуелну презентацију оног што смо радили, као нпр. флип чарт.
23.    Предавање је често најбољи начин за мене да учим.
24.    Искрено уживам у слушању других и њихових мишљења.
25.    Преузимам акције и почињем са реализацијом задатака одмах.
26.    Добар сам у визуализирању задатка пре него што започнем исти.
27.    Студија случаја ми помаже да стварно разумем неки концепт.
28.    Често замишљам како би ствари требало да се ураде.
29.    Трудим се да испланирам сваки пројекат на коме радим.
30.    Самоук или када могу радом да учим, најбољи је начин на који прихватам нова знања.
31.    Учим најбоје када могу да пратим некога како ради одређени посао.
32.    Тежим да класификујем или уредим идеје како би решио проблем.
33.    Волим да учествујем у брејнстормингу на теме са којима се мој тим или ја суочавамо.
34.    Веома сам организован.
35.    Најбоље учим кроз практичне вежбе или играње улога.
36.    Могу да учим кроз истраживачки рад.
37.    Стално видим шансе у окружењу.
38.    Учим посматрањем како други раде.
39.    Најбоље учим кроз менторски рад.
40.    Волим решавање проблема.

У табели испод, заокружите 25 одговора које сте издвојили из претходне листе. Одредите које је поље у коме имате највише изабраних ставова. Да ли је то активиста, ревизор, теоретичар или прагматичар. То поље је карактеристично за ваш стил учења.

АКТИВИСТА

1

4

8

16

18

25

30

35

37

40

РЕВИЗОР

3

6

9

12

14

15

20

23

32

36

ТЕОРЕТИЧАР

2

7

13

21

24

26

28

31

33

38

ПРАГМАТИЧАР

5

10

11

17

19

22

27

29

34

39

Ако је слична процентуална заступљеност одговора за сваки стил учења (по 6 или 7 одговора за различите стилове), то значи да још немате довољно дефинисан стил и да треба да одредите, односно изградите један главни.
Како да изградите сопствени стил?
Тако што ћете ако, на пример, одаберете стил учења „активиста” и при првом тестирању сте дали седам одговора које одговарају овом стилу, радити на још три ствари које вам фале како бисте у потпуности заокружили овај стил.
Све ово не значи да ћете одбацити све оно што је карактеристично за друге стилове, већ да ћете имати један који сте профилисали и са којим се најбоље сналазите. Увек је добро комбиновати различите, а доказане стратегије из осталих стилова учења, како бисте постигли циљ - запамтили и научили градиво и успешно положили испит.
Comments