03.1. Три стила учења која можете користити

Да бисте уклонили недостатке који се јављају приликом учења и да би тај процес био што квалитетнији и продуктивнији, важно је да знате свој стил учења.
Било да сте средњошколац, студент или сте завршили факултет, али желите да наставите да се усавршавате, сигурно сте код себе развили одређени начин на који усвајате знање и који вам олакшава учење.
Приликом учења можете користити више стилова, с тим да ће један вероватно бити доминантнији од другог. Који стил учења ћете изабрати, зависи од ситуације, односно знања која усвајате?
Постоје различити приступи и начини на који можете приступити учењу.
Најраширенија и наједноставнија подела типова учења је она која подразумева три типа учења, а то су:
  • » визуелни,
  • » аудитивни и
  • » тактилини.
Визуелни тип учења је карактеристичан за оне људе који најлакше усвајају градиво када су информације презентоване визуелно, у облику текста и слика.
Ако имате изражен овај стил учења, онда вероватно често размишљате у сликама. Најбоље учите када су садржаји презентовани визуелним техникама попут Поуер Поинт презентација, флип чарта, дијаграма и другог писаног материјала.
Карактерише вас и то да најчешће користите информације из уџбеника и бележака и да, углавном, преферирате самостално учење, док током предавања пратите професорову невербалну комуникацију.
Аудитивни тип учења карактерише оне студенте и ученике који најлакше уче:
  • » слушањем предавања,
  • » учешћем у дискусијама,
  • » разменом идеја.
Ако имате изражен овај стил учења, значи да се добро сналазите у раду у групи или пару.
За вас је писана информација од мањег значаја. Садржаје лакше учите и памтите ако их чујете или читате наглас.
Своје учење унапређујете читајући текст наглас или користећи снимљени материјал.
Ако током процеса учења хватате белешке, цртате слике и дијаграме како бисте лакше запамтили информације, онда вас краси тактилни тип учења.
Најбоље учите кроз покрет, додир или конкретну радњу. Активно истражујете физички свет око себе.
Карактерише вас то да не можете мирно да седите дужи период времена. Вашу пажњу омета потреба за активношћу и истраживањем.
Када откријете који стил учења користите, моћи ћете да значајно унапредите своје учење, као и да примените одговарајуће методе и технике учења.
Comments